Informasjon til aksjonærer:
Det er av to større konsulentselskaper gjennomført verdivurderinger av Gudbrandsdølen-gruppen og disse er forelagt styret i Gudbrandsdølen AS. Det er stor grad av konsensus mellom verdivurderingene og gjennomsnittlig verdi beregnes til kr 917,5,- per aksje. Begge vurderingene har lagt til grunn 25% rabatt på aksjen som følge av illikviditet i aksjen og eier- og omsetningsbegrensninger i både Gudbrandsdølen AS og Gudbrandsdølen Dagningen AS.

Styret har vedtatt å avvente regulering av gjenkjøpspris til selskapet har vedtatt nye retningslinjer for aksjonærpolitikk. Denne er ventet ferdigstilt første kvartal 2022. Inntil da vil ikke Gudbrandsdølen AS tilby gjenkjøp av egne aksjer.


VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 21.12


Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.