Tilbakekjøpspris egne aksjer:
Styret i Gudbrandsdølen AS har vedtatt en gjenkjøpspris på 917,50,- per aksje. Dette tilsvarer gjennomsnittet av de to veridvurderingene som foreligger.

23.9.2022 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
22.9.2022 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
21.9.2022 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
20.9.2022 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
16.9.2022 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett


Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.