Informasjon til aksjonærer:
Styret informerte aksjonærene i selskapet i brev vedlagt innkalling til årets generalforsamling om planlagt ekstern verdivurdering av Gudbrandsdølen-gruppen. Det informeres herved at ekstern verdivurdering er bestilt, og at denne vil gi styret beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere gjenkjøpsprisen Gudbrandsdølen tilbyr for kjøp av egne aksjer.

Inntil verdivurdering er forelagt styret i Gudbrandsdølen, og styret har tatt stilling til en eventuell regulering av gjenkjøpsprisen, så vil i utgangspunktet ikke Gudbrandsdølen tilby gjenkjøp av egne aksjer.


Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.


VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.09.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 14.09.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 13.09.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 26.08.2021