RESULTATPRESENTASJON 2022
Gudbrandsdølen AS hadde i 2022 en konsolidert omsetning på 174,9 mNOK og et positivt brutto driftsresultat på 13 mNOK. For samme periode i 2021 var omsetningen på 188,2 mNOK og brutto driftsresultat på 18,3 mNOK.
Selskapene har hatt en svakere utvikling i de siste to kvartalene i 2022. Dette skyldes en kombinasjon av betydelige kostnadsøkninger på trykk og distribusjon av papiraviser, samt et mer krevende annonsemarked. Nedgangen i omsetning fra 2021 til 2022 skyldes hovedsakelig nedsalget i digitalbyrået tur.digital hvor GD AS solgte seg ned fra en eierandel på 100% til 20% i januar 2022.

Se vedlagte resultatpresentasjon for mer detaljer

DATO FOR GENERALFORSAMLING 2023 / VERDIVURDERING AV GUDBRANDSDØLEN-GRUPPEN / GJENKJØPSPRIS
Tentativt tidspunkt for årets generalforsamling i Gudbrandsdølen AS er onsdag 7. juni fra klokken 16.30 i GD-bygget. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på 8,5 mill ekskl. utbytte på egne aksjer, tilsvarende ca 48,- per aksje,

Det er i desember gjennomført en ny verdivurdering av Gudbrandsdølen-gruppen. Denne priser verdien av en aksje i Gudbrandsdølen AS til 800,- og dette er en nedgang på 80,- fra verdivurderingen fra samme aktør i 2021. Her kan du lese et kort informasjonsskriv fra KPMG vedrørende aksjeprisingen.

På bakgrunn av den ovennevnte verdivurderingen har styret i Gudbrandsdølen AS fastsatt ny gjenkjøpspris på 800,- per aksje gjeldende fra 21.2.2023.

21.3.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
27.2.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
24.2.2023(3) – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
24.2.2023(2) – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
24.2.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
20.2.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
3.2.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
25.1.2023(2) – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett
25.1.2023 – Varsel om handel som utløser forkjøpsrett


Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.