INFORMASJON OM REKALKULERT AKSJEOPPGAVE 2021
Enkelte aksjonærer i Gudbrandsdølen AS har i juli mottatt melding i Altinn «Oppdatert Aksjeoppgave 2021». Mer informasjon om dette finner du her.

Informasjon til aksjonærer:
Det er av to større konsulentselskaper gjennomført verdivurderinger av Gudbrandsdølen-gruppen og disse er forelagt styret i Gudbrandsdølen AS. Det er stor grad av konsensus mellom verdivurderingene og gjennomsnittlig verdi beregnes til kr 917,5,- per aksje. Begge vurderingene har lagt til grunn 25% rabatt på aksjen som følge av illikviditet i aksjen og eier- og omsetningsbegrensninger i både Gudbrandsdølen AS og Gudbrandsdølen Dagningen AS.

Styret har vedtatt å avvente regulering av gjenkjøpspris til Generalforsamlingen har vedtatt nye retningslinjer for aksjonærpolitikk. Denne er ventet ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2022. Inntil da vil ikke Gudbrandsdølen AS tilby gjenkjøp av egne aksjer.


Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.