Velkommen!

Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.


Varsel til aksjonærer om handel som utløser forkjøpsrett 12.10.2020
Varsel til aksjonærer om handel som utløser forkjøpsrett 08.10.2020
Varsel til aksjonærer om handel som utløser forkjøpsrett 30.09.2020