Velkommen!

Dette er en side for eiere og potensielle aksjonærer i Gudbrandsdølen AS. Her kan du finne informasjon om selskapet med døtre, informasjon om aksjen og det du trenger å vite om du ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Gudbrandsdølen AS, finansiell informasjon, informasjon vedrørende generalforsamling, kontaktinformasjon til ledelse, styre og valgkomité, oversikt over eiendomsmassen til Gudbrandsdølen Eiendom AS og eventuelle nyheter om selskapet.

Til deg som har mottatt melding fra Altinn:

Dersom selskapet du har aksjer i ble stiftet, har kjøpt egne aksjer(gjelder Gudbrandsdølen i 2019), eller hadde kapitalendringer (med inn-eller utbetalinger) i 2019 vil formuesverdien normalt være ukjent, eller vært rapportert med verdier fra 31.12.2018. Skatteetaten mottar selskapets skattemessige formuesverdi når aksjeselskapet du eier aksjer i leverer sin skattemelding (normalt mai/juni/juli 2020).

Skatteetaten vil da (basert på aksjeselskapets skattemelding) produsere en ny aksjeoppgave (RF-1088) til deg som vil vise de formuesverdiene som var ukjente/eller tok utgangspunkt i verdi 31.12.2018 i opprinnelig tilsendt RF-1088 og som dermed ikke var korrekt forhåndsutfylt i din skattemelding.


INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING I GUDBRANDSDØLEN AS


Varsel til aksjonærer om handel som utløser forkjøpsrett 20.05.2020(2)
Varsel til aksjonærer om handel som utløser forkjøpsrett 20.05.2020