Utsikt Sør-Fron

Nyheter

Aksjen

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap med tilsammen 197 310 aksjer. Her finner du en oversikt over eierne av Gudbrandsdølen AS ved årsslutt (ekstern lenke).

Protokoller

Historisk oversikt over generalforsamlingsprotokoller tilbake til 2010

Rapporter

Rapporter og regnskap for Gudbrandsdølen AS.

Varsel om forkjøpsrett

Forkjøpsrett til aksjer i Gudbrandsdølen AS gjøres gjeldende og gjennomføres i henhold til aksjelovens §4-19 til §4-23. Aksjeeiere som ønsker å benytte forkjøpsretten må gi skriftlig melding om dette til
Gudbrandsdølen AS (regnskap@gd.no).

Gudbrandsdølen AS

Informasjon om ledelse, styre, valgkomite, åpenhetsloven og vedtekter.