Utsikt Sør-Fron

Nyheter

Ligningsverdi Gudbrandsdølen-aksjer

Gudbrandsdølen AS kjøpte egne aksjer fram til generalforsamlingen i 2023. Da er det verdier per 1.1.2023 som skal benyttes som formuesverdier for aksjonærer for 2023. Denne verdien er ukjent fram til Gudbrandsdølen AS leverer sin egen skattemelding for 2023, noe som først blir gjort i slutten av juni. Før denne er levert er det innrapportert tall per 1.1.2022 som beste estimat – og da var det en ligningsverdi på 802,29,-.

les mer

Aksjen

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap med tilsammen 197 310 aksjer. Her finner du en oversikt over eierne av Gudbrandsdølen AS ved årsslutt (ekstern lenke).

Protokoller

Historisk oversikt over generalforsamlingsprotokoller tilbake til 2010

Rapporter

Rapporter og regnskap for Gudbrandsdølen AS.

Varsel om forkjøpsrett

Forkjøpsrett til aksjer i Gudbrandsdølen AS gjøres gjeldende og gjennomføres i henhold til aksjelovens §4-19 til §4-23. Aksjeeiere som ønsker å benytte forkjøpsretten må gi skriftlig melding om dette til
Gudbrandsdølen AS (regnskap@gd.no).

Gudbrandsdølen AS

Informasjon om ledelse, styre, valgkomite, åpenhetsloven og vedtekter.