Info om selskapet

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap som har lang historie. Formålet er å «forvalte selskapets faste eiendommer og eierinteressen i  Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD). Eierinteressene i GD skal forvaltes  slik at AS Gudbrandsdølen har en dominerende innflytelse i selskapet  for å sikre at GD kan utgi […] avis […]», noe som utøves gjennom eierskapet i Gudbrandsdølen Dagningen AS med datterselskaper og Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Eierskap

Gudbrandsdølen-gruppens struktur er vist i figuren under. Gudbrandsdølen eier 59,81% av GD-gruppen, hvor Østlendingen (35,91%) og Amedia (5,00%) er de andre eierne. Gudbrandsdølen eier 100% av Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Historisk tidslinje

1997 – Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer og Dagningen slås sammen og danner selskapet som utgir dagens regionsavis GD, hvor Gudbrandsdølen eier 60% av aksjene
1930 – Hans P. Lødrup kjøper både Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer og slår de sammen til en avis
1924 – Dagningen etableres
1894 – Gudbrandsdølen etableres
1841 – Oplands Tidende skifter navn til Lillehammer Tilskuer
1837 – Innlandet første regionsavis Oplands Tidende startes opp


Ledelsen

Ledelsen i Gudbrandsdølen AS leies inn fra Gudbrandsdølen Dagningen AS. 

Vegar Strand
Administrerende direktør
vegar.strand@gd.no

Rune Alseth Olsen
Controller
rune.olsen@gd.no


Styret i Gudbrandsdølen AS

Thor Svegården
Styreleder
thor.svegarden@eidsiva.no

Ingrid Lund
Nestleder
il@vagaadvokat.no

Ingar Sletten Kolloen
Styremedlem
ingarsk@frisurf.no

Nina Vaage
Styremedlem
nina.vaage2@nav.no

Olemic Thommessen
Styremedlem
olemic.thommessen@stortinget.no

Vegar Strand
Styremedlem
vegar.strand@gmail.com

Odd Øie
Styremedlem
oddoie@gmail.com


Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS

Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS har samme medlemmer som Gudbrandsdølen AS, men her er Olemic Thommessen nestleder.


Valgkomité Gudbrandsdølen AS

Harald Thoresen
Valgkomiteens leder
harald.thoresen@outlook.com

Frode Midtlien

Anette Svastuen

Vedtekter

%d bloggere like this: