Info om selskapet

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap som har lang historie. Formålet er å «forvalte selskapets faste eiendommer og eierinteressen i  Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD). Eierinteressene i GD skal forvaltes  slik at AS Gudbrandsdølen har en dominerende innflytelse i selskapet  for å sikre at GD kan utgi […] avis […]», noe som utøves gjennom eierskapet i Gudbrandsdølen Dagningen AS med datterselskaper og Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Eierskap

Gudbrandsdølen eier 59,81% av GD-gruppen, hvor Østlendingen (35,19%) og Amedia (5,00%) er de andre eierne. Gudbrandsdølen eier 100% av Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Historisk tidslinje

1997 – Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer og Dagningen slås sammen og danner selskapet som utgir dagens regionsavis GD, hvor Gudbrandsdølen eier 60% av aksjene
1930 – Hans P. Lødrup kjøper både Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer og slår de sammen til en avis
1924 – Dagningen etableres
1894 – Gudbrandsdølen etableres
1841 – Oplands Tidende skifter navn til Lillehammer Tilskuer
1837 – Innlandet første regionsavis Oplands Tidende startes opp


Ledelsen

Ledelsen i Gudbrandsdølen AS leies inn fra Gudbrandsdølen Dagningen AS. 

Tom Martin Kj. Hartviksen
Daglig leder
tom.martin.hartviksen(a)gd.no

Rune Alseth Olsen
Økonomisjef
rune.olsen(a)gd.no


Styret i Gudbrandsdølen AS

Thor Svegården
Styreleder
thor.svegarden(a)outlook.com

Vegar Strand
Nestleder
vegar.strand(a)gmail.com

Ingrid Lund
Styremedlem

Ulla Higdem
Styremedlem

Tora Sandu
Styremedlem

Olemic Thommessen
Styremedlem

Odd Øie
Styremedlem


Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS

Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS har samme sammensetning som Gudbrandsdølen AS.


Valgkomité Gudbrandsdølen AS

Jostein Skurdal
Valgkomiteens leder
jostein.skurdal(a)villakssenter.no

Frode Midtlien
Solveig Sigstadstø

Vedtekter

%d bloggere liker dette: