Info om selskapet

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap som har lang historie. Formålet er å «forvalte selskapets faste eiendommer og eierinteressen i  Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD). Eierinteressene i GD skal forvaltes  slik at AS Gudbrandsdølen har en dominerende innflytelse i selskapet  for å sikre at GD kan utgi […] avis […]», noe som utøves gjennom eierskapet i Gudbrandsdølen Dagningen AS med datterselskaper og Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Eiere

Eierskap

Gudbrandsdølen-gruppens struktur er vist i figuren under. Gudbrandsdølen eier 59,81% av GD-gruppen, hvor Østlendingen (35,19%) og Amedia (5,00%) er de andre eierne. Gudbrandsdølen eier 100% av Gudbrandsdølen Eiendom AS.


Historisk tidslinje

1997 – Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer og Dagningen slås sammen og danner selskapet som utgir dagens regionsavis GD, hvor Gudbrandsdølen eier 60% av aksjene
1930 – Hans P. Lødrup kjøper både Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer og slår de sammen til en avis
1924 – Dagningen etableres
1894 – Gudbrandsdølen etableres
1841 – Oplands Tidende skifter navn til Lillehammer Tilskuer
1837 – Innlandet første regionsavis Oplands Tidende startes opp


Ledelsen

Ledelsen i Gudbrandsdølen AS leies inn fra Gudbrandsdølen Dagningen AS. 

Tom Martin Kj. Hartviksen
Daglig leder
tom.martin.hartviksen(a)gd.no

Rune Alseth Olsen
Økonomisjef
rune.olsen(a)gd.no


Styret i Gudbrandsdølen AS

Thor Svegården
Styreleder
thor.svegarden(a)outlook.com

Ingrid Lund
Nestleder
il(a)vagaadvokat.no

Ingar Sletten Kolloen
Styremedlem
ingarsk(a)frisurf.no

Nina Vaage
Styremedlem
nina.vaage2(a)nav.no

Olemic Thommessen
Styremedlem
olemic.thommessen(a)stortinget.no

Vegar Strand
Styremedlem
vegar.strand(a)gmail.com

Odd Øie
Styremedlem
oddoie(a)gmail.com


Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS

Styret i Gudbrandsdølen Eiendom AS har samme medlemmer som Gudbrandsdølen AS, men her er Olemic Thommessen nestleder.


Valgkomité Gudbrandsdølen AS

Harald Thoresen
Valgkomiteens leder
harald.thoresen(a)outlook.com

Frode Midtlien

Anette Svastuen

Vedtekter

%d bloggere like this: