Generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling 2020

Styret har kommet til at det er uforsvarlig å gjennomføre årets generalforsamling som ordinært fysisk møte i dagens krevende koronavirussituasjon. Styrets vurdering er at det heller ikke er realistisk å gi samtlige aksjonærer mulighet til å ivareta sine interesser ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Sakene som skal behandles egner seg etter styrets vurdering dessuten for skriftlig behandling. Den ordinære generalforsamlingen vil derfor i år bli avholdt som forenklet generalforsamling etter aksjeloven § 5-7, uten fysisk oppmøte og med forhåndsstemmegivning ved fullmakt.

Påmelding:

Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som må være selskapet i hende senest 15. juni 2020, enten pr. epost til regnskap@gd.no eller ved postgang til Gudbrandsdølen AS, postboks 954, 2604 Lillehammer. Selskapets lokaler er for tiden stengt for besøkende. Vedlagt følger skjema for fullmakt. Alle henvendelser og spørsmål i anledning generalforsamlingen rettes til regnskap@gd.no eller tlf. 958 13 865.

Sakspapirer:

Innkalling og fullmakt med stemmeinstruks

Sak 5 – Godkjenning av resultatregnskap, balanse, konsernregnskap og konsernbalanse for 2019, herunder disponering av resultat, samt styrets beretning

Sak 6 og 8 – Honorar til styrets medlemmer og valg etter vedtektene

ÅRSRAPPORT 2019


Protokoller

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

%d bloggere like this: