VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 08.06.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Jan Fredrik Kise, 100 aksjer Ny eier: Lillehammer Kultur AS Pris: 400,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 08.06.2020

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.05.2020(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Greta Nilsen Øy, 100 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 380,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven senest … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.05.2020(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.05.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Nils Øy, 120 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 380,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven senest to … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.05.2020

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 03.04.2020(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: E Mengshoel AS 250 aksjer Ny eier: Emco Invest AS Pris: 350,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 03.04.2020(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 03.04.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: E Mengshoel AS 250 aksjer Ny eier: Nitidus Invest AS Pris: 350,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 03.04.2020

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.03.2020(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Gert Steine, Gausdal 80 aksjer Ny eier: Kongle Elve AS Pris: 380,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.03.2020(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.03.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Hans Erik Tofte, 442 aksjer Ny eier: Lillehammer Kultur AS Pris: 400,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.03.2020

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 05.03.2020

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Kjell Haugerud, 50 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 380,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven senest to … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 05.03.2020

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 4.12.2019

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Ragnhild Eli Aukrust db, 50 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 380,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 4.12.2019

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 19.11.2019(3)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Johan Sylte Stavheim, 15 aksjer Ny eier: Tom Martin Hartviksen Pris: 470,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 19.11.2019(3)