VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 29.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Kari Elin Edvardsen, Mesnali – 50 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 29.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 28.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Ingeborg Wiegaard Akre-Hansen, Follebu – 60 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 28.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Trygve Blihovdes db, Tretten – 60 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 23.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 22.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Hans Holen, Sør-Fron – 200 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 22.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 21.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Johs Steig, Østre Gausdal – 300 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 21.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Thorleiv Dalbys db, Lillehammer – 60 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.09.2022

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 16.09.2022

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Karl Kristian Olsson Haave, Oslo – 30 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 917,50,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 16.09.2022

Rekalkulert aksjeoppgave for 2021

Enkelte aksjonærer i Gudbrandsdølen AS har mottatt melding i Altinn «Oppdatert Aksjeoppgave for 2021». Bakgrunnen for den oppdaterte aksjeoppgaven er at Gudbrandsdølen AS kjøper egne aksjer gjennom året. Da er det verdier per 1.1.2022 som skal benyttes som formuesverdier for aksjonærer for 2021. Denne verdien er ukjent fram til Gudbrandsdølen AS leverer sin egen skattemelding … Fortsett å lese Rekalkulert aksjeoppgave for 2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 21.12.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Oddrun Graffer, Dovre – 70 aksjer Ny eier: Gråtebakken Eiendom AS Pris: 500,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 21.12.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.09.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Liv Teigum Bergs db, Skjåk – 50 aksjer Ny eier: Redaksjonsklubben i GD, Lillehammer Pris: 450,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 20.09.2021