VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 17.02.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Leif Holes db, Lesja – 10 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 17.02.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 16.02.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Liv Grete Kjeldløkkens db, Vågå – 30 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 16.02.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(4)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Erling Steineides db, Heidal – 10 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(4)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(3)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Arne Hellebergs db, Vestre Gausdal – 20 aksjer Ny eier: Halvor Torgersrud, Lillehammer Pris: 425,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(3)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Arne Hellebergs db, Vestre Gausdal – 280 aksjer Ny eier: Redaksjonsklubben i Gudbrandsdølen Dagningen Pris: 425,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Hans Mengshoel, Lillehammer – 100 aksjer Ny eier: Redaksjonsklubben i Gudbrandsdølen Dagningen Pris: 425,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 12.02.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 11.02.2021(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Ola Visdals dødsbo, Vågå – 60 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 11.02.2021(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 11.02.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Audun Dalseggs dødsbo, Sør-Fron – 10 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 11.02.2021

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 09.02.2021(2)

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Ingbjørgs Skottes dødsbo, Lesja – 80 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 09.02.2021(2)

VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 09.02.2021

Gudbrandsdølen AS har fått melding om følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS. Tidligere eier: Kjell Harald Mølmens dødsbo, Vågå – 20 aksjer Ny eier: Gudbrandsdølen AS Pris: 420,- per aksje Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold … Fortsett å lese VARSEL OM HANDEL SOM UTLØSER FORKJØPSRETT TIL AKSJER I GUDBRANDSDØLEN AS 09.02.2021