Aksjen

Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap med tilsammen 19 731 aksjer. En oversikt over eierne av Gudbrandsdølen AS ved årsslutt finner du ved å trykke her (ekstern lenke).

Aksjen er fritt omsettelig, men betinger at kjøp/salg meldes inn til Gudbrandsdølen AS for oppdatering av aksjeeierbok.

Ønsker du å kjøpe, selge eller gi bort aksjer, ta kontakt med Rune Alseth Olsen (rune.olsen@gd.no). Vi formidler videre kontakt med kjøpere/selgere som er listet under. Skjema for å registrere aksjetransaksjon finner du ved å trykke her.

Gudbrandsdølen AS har en avtale med advokatfirmaet Thallaug som tilbyr bistand til oppgjør vedrørende aksjeomsetning. Salæret for oppgjørsbehandling belastes 50% hver på kjøper og selger.


Aksjer til salgs:
Antall:                     Kurs:
Ingen registrert.


Aksjer som ønskes kjøpt:
Antall:           Kurs:
100                  NOK 4.000
105                  NOK 3.800
(Nederste post er Gudbrandsdølen AS som tilbyr seg å kjøpe egne aksjer for de som ønsker å selge.)


Siste kjente aksjeomsetninger:
Antall:     Kurs:                    Måned/År
12              NOK 4.300       01/19
12              NOK 4.375       11/18
1                NOK 5.300        10/18

Ingen flere registrert utover Gudbrandsdølen AS sitt gjenkjøp av egne aksjer.