Rekalkulert aksjeoppgave for 2021

Enkelte aksjonærer i Gudbrandsdølen AS har mottatt melding i Altinn «Oppdatert Aksjeoppgave for 2021». Bakgrunnen for den oppdaterte aksjeoppgaven er at Gudbrandsdølen AS kjøper egne aksjer gjennom året. Da er det verdier per 1.1.2022 som skal benyttes som formuesverdier for aksjonærer for 2021. Denne verdien er ukjent fram til Gudbrandsdølen AS leverer sin egen skattemelding for 2021, noe som ble gjort i slutten av juni. Før denne er levert er det innrapportert tall per 1.1.2021 som beste estimat.

Den korrekte formuesverdien per aksje for 2021 er 777,97,-. Dette er marginalt lavere enn fjorårets formuesverdi per aksje på 779,92,-.

Har du mottatt en rekalkulert aksjeoppgave for 2021 må skattemeldingen leveres på nytt. Dette kan gjøres ved å gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/. Litt ned på siden kommer man til «Mine skattedokumenter», trykk denne og velg «Gå til skattemelding for 2021». Her foretar man endring i skattemeldingen under overskriften «Finans». Velg endre for «Norske aksjer og aksjer på Oslo Børs» og velg deretter endre for GUDBRANDSDØLEN AS. Her legger man inn formuesverdien fra den oppdaterte aksjeoppgaven. Til slutt velger man å sende inn oppdaterte opplysninger nederst på siden.

%d bloggere liker dette: